Klubbhuset

Bokning av Klubbhuset för SBK-medlemmar

Hyresavgifter är exkl. städning:

  • 1500:- Medlem. OBS! Hyresgäst ska ha varit medlem i minst 1 år.
  • 850:- SBK medlem för förening < 4 timmar 
  • 3.500:- SBK-medlem med fåmansbolag för företagsevenemang (heldag)

Önskas städning av Downstairs
Medlem bokar senast 1 vecka i förväg och faktureras av Downstairs 1137:- inkl. moms netto efter rutavdrag.
Kontaktperson: Lasse Larsson Telefon: 072-2297999   E-mail: stad@downstairs.se 
OBS Se separata regler för disk samt sophantering.

För att underlätta för SBKs medlemmar att kontrollera tillgänglighet samt boka Klubbhus finns möjlighet att fortsatt göra detta via nätet. 

Så här bokar du som SBK-medlem:

  • Medlem bokar själv in sig på nätet via boka.se/sarobatklubb
  • När du sedan är inne i själva bokningssystemet så klickar du på ikonen för Klubbhus och bokar sedan datum och tid enligt standard hyresavtal
  • Fyll i önskad information enligt boka.se
  • Finns tillgänglighet och om du har fyllt i all information så trycker du på ikonen ”Bokning”. Notera att Klubbhuset bokas från kl.12.00 dag 1 till kl.10.00 dag 2
  • Ikonen ”Skapa bokning” kommer då upp. Fyll i krävd information och tryck sedan på den gröna ikonen ”Skapa bokning”.
  • Du får ett e-mail till din angivna e-mailadress som bekräftelse på mottagning av din önskade bokning. Inom kort får du ett nytt e-mail när SBK slutligen bekräftar din bokning.  Bokningen är giltig först då beloppet registrerats på SBKs konto.
  • SBK förbehåller sig rätten att ha företräde för aktiviteter ordnade av klubben. Om detta inträffar skall SBK meddela den som bokat senast 3 månader innan aktuell bokning äger rum.

Extern hyresgäst/företag kontaktar alltid SBK före bokning. SBK bokar in den externa hyresgästen i boka.se.

Kontaktperson: Denis Gergaud Mobil: 070-467 14 66 E-mail: hyra@sarobk.com