Basturegler

Behöver du kontakta oss kring bastun maila: bastu@sarobk.com


Bastun är till för Särö Båtklubbs bastumedlemmar. Basta och ha det skönt i trevlig samvaro!

Bastun får användas alla dagar mellan kl. 06:00 till 22:00. Kodlåset öppnar inte utanför dessa tider.

  • Bastun städas 1 gång/vecka på måndagar
  • Duscha alltid före du badar bastu
  • Använd alltid sittunderlag inne i bastun 

Barn under 18 år badar endast bastu ihop med förälder. På tisdageftermiddagar till kväll är det familjebastu.

Allt material av glas är förbjudet i bastun! 

Vid missbruk av bastureglerna har SBK rätt att utesluta medlem från bastuverksamheten.

Bad- & Bastugäst:

  • Gästavgiften på 50 kr/person & tillfälle betalas in till SBKs bankgiro 840-5342 eller Swishas till 1230 55 45 50
  • Gästavgift erläggs även för gäst som bara badar
  • Medlem noterar datum, namn och gästens namn i gästboken

Lämna alltid bastun så som du vill ha den när du kommer!

Glöm inte säkra att entrédörren är ordentligt stängd och låst när du lämnar!

Styrelsen i augusti 2020