Basturegler

Nya rekommendationer från FHM och den nya Pandemilagen för
hindrande av spridning av Covid-19 gör att vi måste säkra att bastandet sker inom reglerade gränser!

  • Med omedelbar verkan får antalet personer i herr- respektive dambastun aldrig överstiga 8 personer!
  • Håll rekommenderade avstånd inne i bastuutrymmen!

För att möjliggöra bastandet för medlemmar ber vi er undvika ta
med gäster på tider då medlemmarna normalt nyttjar bastun.

Styrelsen i SBK är ytterst ansvarig för att dessa rekommendationer och lagar efterföljs. Upptäcker vi att givna regler inte efterlevs kommer vi omedelbart att stänga bastun tillfälligt!

Behöver du kontakta oss kring bastun maila: bastu@sarobk.com


Bastun är till för Särö Båtklubbs bastumedlemmar. Basta och ha det skönt i trevlig samvaro!

Bastun får användas alla dagar mellan kl. 06:00 till 22:00. Kodlåset öppnar inte utanför dessa tider.

  • Bastun städas 1 gång/vecka på måndagar
  • Duscha alltid före du badar bastu
  • Använd alltid sittunderlag inne i bastun 

Barn under 18 år badar endast bastu ihop med förälder. På tisdageftermiddagar till kväll är det familjebastu.

Allt material av glas är förbjudet i bastun! 

Vid missbruk av bastureglerna har SBK rätt att utesluta medlem från bastuverksamheten.

Bad- & Bastugäst:

  • Gästavgiften på 50 kr/person & tillfälle betalas in till SBKs bankgiro 840-5342 eller Swishas till 1230 55 45 50
  • Gästavgift erläggs även för gäst som bara badar
  • Medlem noterar datum, namn och gästens namn i gästboken

Lämna alltid bastun så som du vill ha den när du kommer!

Glöm inte säkra att entrédörren är ordentligt stängd och låst när du lämnar!

Styrelsen i augusti 2020